2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 2

Kurz je určený študentom nefilologických odborov a je zameraný na prehlbovanie jazykových zručností študentov v talianskom jazyku. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté v rámci predmetu Taliansky jazyk 1.