Ateliér digitálneho marketingu 2

Internetový marketing vo vyhľadávačoch a princípy fungovania PPC. Jazyková úprava v Google Ads. Motivácia zákazníkov k nákupu, určenie a výber kľúčových slov. Kontextové zacielenie slov. Teória dlhého chvosta a jej využitie. Kampaň v digitálnom marketingu. Rozšírenie reklamy a jej rozpočet Diagnostika vytvorenej kampane a reklamných textov, kľúčových slov. Schvaľovanie reklamy a oprava zamietnutej reklamy. Kritériá vyhodnocovania úspešnosti reklamy. Stratégie zlepšenia kvality kliknutí, zmeny v reklame a jej optimalizácia. Využívanie poznatkov z oblasti jazyka na optimalizáciu textov reklám v Google Ads.

Učiteľ: Peter Szabo