Dane podnikateľských subjektov (UMIT/DPS/15)

Študent porozumie legislatívnym a ekonomickým podmienkam zdaňovania podnikateľských subjektov. Pozná daňový systém SR a oboznámi sa s princípom tvorby a výberu daní podnikateľských subjektov.