Didaktika predmetu ekonomika

Študent porozumie princípom prípravy vyučovacej hodiny z ekonomickej problematiky a dokáže aplikovať naučené vedomosti v rámci prípravy simulovanej vyučovacej hodiny.