Paleografia

Úlohou kurzu je pripraviť študenta na prácu z historickými diplomatickými a kodikologickými prameňmi. Pomôže získať zručnosti nevyhnutné ku korektnému čítaniu, interpretácii, datovaniu a spracovaniu rukopisov z 11. až 18. storočia, predovšetkým uhorskej (slovenskej) proveniencie.