Grafický dizajn

Predmet Grafický dizajn je zameraný na získanie praktických zručností z oblasti grafického dizajnu. Venuje sa farbám, tvarom a kompozícii, pričom sa kladie dôraz na praktický rámec výučby, ktorý spočíva v získaní vedomostí pre riadenie a vytváranie prostriedkov marketingovej komunikácie. Predpokladom na absolvovanie kurzu sú základné znalosti práce v grafických aplikáciach, akými sú Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.

Učiteľ: Tomáš Koprda