Všeobecné dejiny novoveku (jednoodborové štúdium)

Predmet mapuje európske dejiny novoveku od znovuobjavenia Ameriky po vypuknutie Francúzskej revolúcie. Keďže je určený auditóriu, pripravujúcemu sa na vedeckú dráhu, zámerne opomína politickú sféru, o ktorej by už študentstvo malo mať vedomosť a zaoberá sa témami hospodárskymi, kultúrnymi, sociálnymi či urbánnymi aby predstavil aspoň čiastočne pestrosť problémov, ktorým sa možno v rámci uvedenej epochy venovať. Uvediem aspoň niektoré: vychovávatelia a ich vplyv na mladých členov nobility, Ávila za vlády Habsburgovcov, prvá inflácia v európskych dejinách alebo benátsky karneval v 17. a 18. storočí.

Učiteľ: Ján Jakubej