Dejiny talianskej spoločnosti

Vybrané kapitoly z dejinných období prehĺbené o kultúrno-spoločenský aspekt a kontext širších európskych súvislostí. Semináre sa zamerajú na formovanie spoločenského rozvrstvenia v období jednotlivých etáp rímskeho štátu, v stredovekom Taliansku a v období po zjedntení Apeninského polostrova. Premena spoločnosti po druhej svetovej vojne, obdobie červeného a čierneho teroru.