Kapitoly z dejín Talianska

Prehľadový kurz dejín Talianska od doby železnej po 20. storočie. Etnické skupiny, ktoré osídlili Apeninský polostrov. Stručný politický vývin rímskeho štátu. Osud Apeninského polostrova po zániku Západorímskej ríše a v neskorom stredoveku. Vznik komún a signorií. Habsburské Taliansko. Zjednotenie polostrova a národnoobrodenecké snahy. Taliansko v prvej svetovej vojne. Fašistický režim a druhá  svetová vojna.