Taliančina-jazyk umenia

Semináre venované praktickým textovým ukážkam a rozboru sektorových jazykov z oblasti dejín umenia. Základná periodizácia, osobnosti, smery výtvarného umenia a architektúry v Taliansku v období románskeho slohu, gotiky, renesancie a moderného umenia.