Taliansky jazyk ako médium hudobnej tradície

Základy metriky, figúry prízvuku. Veršové formy určené na spievaný prednes od stredoveku po melodrámu. Dialekt a nové veršové formy v autorskej piesni.