Didaktika talianskeho jazyka a kultúry

Praktický prístup ku komunikatívnej metóde vyučovania cudzích jazykov. Vyučovanie gramatiky. Chyba, hodnotenie v humanisticko-afektívnom prístupe.