Špeciálny jazykový seminár 1

Cieľom predmetu je zvýšiť u študentov úroveň praktických rečových zručností v nemeckom jazyku. Pôjde o všetky štyri rečové zručnosti, pričom v popredí stojí predovšetkým hovorenie ako aktívna rečová zručnosť. Podľa zvolených tematických okruhov sa študenti naučia samostatne pracovať s textom za účelom rozšírenia slovnej zásoby a prehĺbenia gramatických poznatkov. Prípravou referátov a prezentácií dokážu študenti okrem spracovania cudzojazyčných faktických informácií formulovať aj vlastné postoje k aspektom preberanej problematiky v nemeckom jazyku. Počúvaním textov a audio-nahrávok získavajú potrebné skúsenosti s viacerými variantmi hovorenej nemčiny.
Stručná osnova predmetu: Leute heute; Wohnwelten; Freizeit und Unterhaltung; Alles will gelernt sein; Berufsbilder; Kaufen, kaufen, kaufen; Urlaub; Natürlich Natur!