Marketingový výskum

Študent porozumenie princípom aplikácie výskumných metód v marketingovej komunikácii, zvládne proces ich tvorby a použitia,dokáže identifikovať a komparovať vhodnosť aplikovaných postupov, naučí sa dizajnovať marketingový výskumný projekt, orientuje sa v základnej terminológii a pochopí princípy marketingového výskumu.