Gymnastika

Predmet je zameraný na osvojenie si vedomostí z oblasti športovej gymnastiky, metód, foriem a prostriedkov na osvojovanie základných cvičebných tvarov, podania správnej záchrany a dopomoci. Študent získava aj praktické zručnosti pri realizácii cvičení (správna technika, metodický rad, dopomoc, záchrana) pri prostných cvičeniach, preskoku cez kozu a hrazde. Študent rozširuje svoj zásobník cvičení na jednotlivých náradiach (lavička, švédska debna, rebriny, bosu), náčiniach (jednoručky, medicimbal, švihadlá, krátke tyče) a bez náradia (individuálne cvičenie, cvičenie vo dvojiciach a cvičenie na hudbu).