Soft skills 2021/2022 (FPV/UMIT/SS/15)

Študent porozumie významu pojmu "Soft skills". Sú to mäkké zručnosti, ktoré sa považujú za základ rozvoja osobnosti človeka a môžu mu pomôcť nielen v osobnom ale aj pracovnom živote. Študent pochopí ako efektívnejšie hospodáriť s časom, ako zvládať stresové situácie, predchádzať konfliktom, asertívne jednať a podobne. Naučené vedomosti vie študent aplikovať aj v praxi.