Tlmočenie

Študenti si osvoja základy tlmočníckych foriem ako tlmočenie z listu, konzekutívne tlmočenie bez zápisu, konzekutívne tlmočenie so zápisom či simultánne tlmočenie. Upevnia si relevantnú slovnú zásobu k vybraným témam, dokážu identifikovať kľúčové slová a vytvoriť tlmočnícky zápis, pretlmočiť text kratšieho rozsahu v situáciách špecifických pre pôsobenie vo firemnej sfére (obchodné rokovania, prezentácia spoločnosti a produktov, školenia pracovníkov, sprievodcovské tlmočenie a i.).

Učiteľ: Ján Čakanek