Slovenský jazyk

Študenti si prehĺbia vedomosti o jazykovom systéme slovenčiny a získajú praktické zručnosti zo slovenského pravopisu, spisovnej slovenskej výslovnosti ako aj z morfologickej stavby slovenčiny. Získajú schopnosť využívať osvojené poznatky v každodennej praxi.

Učiteľ: Ján Čakanek