Dejiny správy

Predmet je zameraný na prierezové predstavenie vývoja základných foriem správy, s ktorými sa stretávame na našom území od prvých štátnych útvarov po súčasnosť. Osobitná pozornosť bude venovaná
orgánom ústrednej štátnej (kráľovskej) správy, správe v rámci stolíc (žúp), mestskej a vidieckej správe, ale i správe špecifických či lokálnych komunít (cirkevná, výsadných skupín a pod.).