Masmediálne praktikum - fotografia

Kurz je zameraný na teoretickú a praktikú orientáciu sa študenta na možnosti tvorby a výberu fotografických podkladov pre mrketingové účely.