Všeobecné dejiny 3

Historický vývoj od konca druhej svetovej vojny s dôrazom na významné historické medzníky, studenú vojnu, konflikty, integračné procesy v Európe ai.

Učiteľ: Martin Hetényi