Lektorské cvičenia I

Seminár je zameraný na rozšírenie gramatických poznatkov a komunikačných schopností zo španielskeho jazyka. Základnú aktivitu predstavujú lexikálno-gramatické cvičenia.