Hispanoamerická literatúra I

Predmet predstavuje vovedenie do problematiky literatúry a kultúry španielsky hovoriacich krajín Latinskej Ameriky. Jedna tematická časť sa sústreďuje na problematiku predkolumbovských literatúr (aztécka, mayská, inkská), druhá približuje počiatky hispanoamerickej literatúry na americkom kontinente (spisba objaviteľov, dobyvateľov aj misionárov), ako i nasledujúce podoby literárneho stvárňovania s presahom do 18. storočia. Študenti sa učia chápať literárnohistorické i kultúrne súvislosti utvárania hispanoamerickej literatúry aj ako výrazu kultúrnej identity, orientujú sa v jej vývinovej dynamike, identifikujú jej osobité znaky, a to aj v porovnaní s literatúrou európskou, predovšetkým však španielskou. Dôležitú súčasť predmetu predstavujú analýza a interpretácia určených literárnych diel.