Metódy historického výskumu

Obzvláštny dôraz sa bude klásť na pôsobenie francúzskej "školy" Annales (1929 - 1989) a jej prínos pre historickú vedu, spojený aj s rozborom významných diel jej popredných predstaviteľov. Neopomeniem rozčlenenie
"školy" na tri generácie, ani polemiku o existencii štvrtej (1989 - súčasnosť). Bude nasledovať detailný rozbor aspoň jedného spisu autorky, ktorá býva považovaná za ňou inšpirovanú - všetko uvedené s cieľom predstaviť študentstvu rôzne pohľady na metodiku dejín, ktoré sa objavili v 20. storočí a predovšetkým po II. svetovej vojne.

Učiteľ: Ján Jakubej