2.cudzí jazyk: Taliansky jazyk 3

Predmet určený pre začiatočníkov. Nadväzuje na Taliansky jazyk 2.