Literatura a kultúrny kontext Španielska - B

Študenti sa v kurze oboznamujú s jednotlivými obdobiami španielskej literatúry 19. a 20. storočia. Pozornosť sa v kurze venuje najmä podrobnému čítaniu a analyzovaniu textov, vďaka čomu budú študenti schopní uchopiť osobitosti jednotlivých literárnych období v kultúrno-historickom kontexte Španielska.