Fonetika a fonológia FJ (seminár)

Predmet Fonetika a fonológia FJ - Praktický seminár z fonetiky a fonológie francúzskeho jazyka pre študentov prekladateľstva.

Učiteľ: Paula Píšová