Komunikácia vo francúzskom jazyku I

Komunikácia vo francúzskom jazyku I - Kurz je zameraný na potreby študentov masmediálnej komunikácie s aplikovanou francúzštinou, ktorí sú začiatočníkmi v danom cudzom jazyku.

Učiteľ: Paula Píšová