Francúzska dráma 20. storočia

Francúzska dráma 20. storočia - Obsahom kurzu je zaoberať sa vývinovými tendenciami francúzskeho divadla v priebehu 20. storočia so zameraním na analýzu a interpretáciu diel.

Učiteľ: Píšová Paula