Talianske kultúrne storočia

Talianske kultúrne storočia -  Kultúrne storočia sa približne kryjú s veľkými kultúrnymi obdobiami a ich hodnotami: s novším stredovekom, s obdobím stredovekého humanizmu, s obdobím renesancie a renesančného humanizmu, s obdobím klasicizmu, osvietenstva a neoklasicizmu. Študenti získajú vedomosti o obsahu uvedených pojmov talianskej a európskej kultúry