Interpretácia textov staršej literatúry

Kurz sa venuje interpretáciám textov staršej literatúry a jeho cieľom je  naučiť vnímať a vysvetľovať odkaz dôležitých textov talianskej literatúry.