Analýza mediálnych produktov

Predmet ponúka vstupné vedomosti k analytickému, kritickému a výskumnému pohľadu na problematiku mediálnej produkcie. Absolventsa zoznámi so základným terminologickým aparátom a základnými konceptmi slúžiacim k analýze mediálnych produktov a v širšom zmysle aj na mediálnu produkciu v rámci kultúrneho kontextu.

Učiteľ: Peter Mikuláš