Interpretácia textov staršej literatúry - EXT

Kurz sa venuje interpretáciám textov staršej literatúry a jeho cieľom je  naučiť vnímať a vysvetľovať odkaz dôležitých textov talianskej literatúry.