Americká literatúra 2

Predmet Americká literatúra 2 nadväzuje na predmet Americká literatúra 1. Jeho úlohou je prehĺbiť si poznatky z terminológie a z teórie súčasnej americkej literatúry. Seminárne cvičenia sa snažia prostredníctvom analýzy - interpretácie vybraných textov prakticky podložiť teoreticke poznatky z prednášok.