Dejiny umenia - externé štúdium

Kladú si za cieľ – vzhľadom k značnému rozsahu problematiky – oboznámiť auditórium, študujúce externou formou, s aspoň základnými dielami architektúry, maliarstva a sochárstva od najstarších čias približne do roku 500 pred n. l. Pozostávajú preto z nasledovných prierezových tém: 

1. Praveké umenie,
2. Umenie prednej Ázie (Mezopotámia, Babylon, Chetitská ríša, Perzia...),
3. Umenie starovekého Egypta,
4. Umenie starovekej Kréty a Mykén a
5. Umenie temného a archaického obdobia gréckych dejín.

Učiteľ: Ján Jakubej