Akademické písanie

Tento kurz je určený aj pre študentov predmetu: KLIS/apAkadPis/05.

Kurz poskytuje študentom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti akademického písania.