Literárna kritika 2021

Predmet pre študentov masmediálnych štúdií s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka, ktorý sa zameriava na problematiku literárnej kritiky, jej metód a aplikácie.

Učiteľ: Paula Píšová