Metodológia

Vytvoriť predpoklad teoreticko-praxeologického poznania ako základu pre uskutočňovanie prieskumov a aj výskumu v spoločenskej praxi. Ďalej poskytnúť návod pre spracovanie empirických faktov do systému poznatkov pre zovšeobecnenie v praxi.