Dejiny každodennosti v školskej praxi

Kurz analyzuje aspekty každodenného života v 19. a 20. storočí.   1. Dejiny každodennosti ako výskumný problém 2. Život v "dlhom" 19. storočí. 3. Život počas prvej svetovej vojny 4. Život po vojne - príklad USA a vybraných európskych krajín 5. Život po vojne - príklad (Česko)Slovenska 6. Život v totalite - príklad "Tretej" ríše 7. Život v totalite - príklad Slovenska (1939-1945) 8. Život v strachu z jadrovej vojny 9. Každodenný život v socializme.