Dejiny, reálie a kultúra anglicky hovoriacich krajín (učiteľské študijné programy)

Cieľom kurzu Dejiny, reálie a kultúra anglicky hovoriacich krajín je rozšíriť poznatky študentov z oblasti histórie, reálií a kultúry anglicky hovoriacich krajín zameriavajúc sa na Írsko, Kanadu, Austráliu, Nový Zéland a Škótsko. Súčasťou kurzu je pravidelná realizácia simulovanej výučby, plánov hodiny (tzv. „microteaching“) na základe spomínaných historicko-kultúrno-faktografických informácií, na ktoré študenti získajú počas kurzu priamu spätnú väzbu od svojich spolužiakov a učiteľa.