Hispanoamerická literatúra II - B

Predmet Hispanoamerická literatúra II nadväzuje na predmet Hispanoamerická literatúra I. Študenti si prostredníctvom kurzu prehlbujú poznatky o dejinách hispanoamerických krajín, zoznamujú sa s najznámejšími autormi a venujú sa analýze a interpretácii jednotlivých literárnych textov.