Francúzska próza 20.st.

Literárny predmet zameraný na francúzsku prozaickú tvorbu 20. storočia, pozostávajúci z teoretickej informatívnej časti a praktickej práce s textom.

Učiteľ: Paula Píšová