Teória pravdepodobnosti (FPV/KM/TP)

Kurz je určený pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia učiteľstva matematiky v rámci predmetu Teória pravdepodobnosti a druhého ročníka matematicko - štatistických a informačných metód v ekonómii a finančníctve v rámci predmetu Základy teórie pravdepodobnosti.