Etika vydavateľskej praxe

Kurz je zameraný na osvojenie si poznatkov z oblasti všeobecnej etiky a morálky, ktoré je možné aplikovať aj na problematiku vydavateľskej praxe.

Učiteľ: Janka Florková