Základy psychológie osobnosti

Cieľom predmetu je predstavenie  psychologického konceptu osobnosti a základných teórií osobnosti.