Techniky komunikácie

Predmet zameraný na techniky komunikácie v cudzom jazyku a jej rozvoj pre potreby úspešnej komunikácie v profesijnej oblasti a interkultúrnych situáciách.

Učiteľ: Paula Píšová