Francúzsky jazyk a literatúra.

Konzultačné semináre pre študentov učiteľstva francúzskeho jazyka (magister): francúzska literatúra 20. storočia a štylistika.

Učiteľ: Píšová Paula