Didaktika matematiky 1

Kurz sa zaoberá didaktikou matematiky na druhom stupni základnej školy