Didaktika matematiky 2 (KM/DIDM2)

Predmet je pokračovaním štúdia didaktiky matematiky. Predstavujú sa ďalšie pojmy didaktiky matematiky zamerané na didaktiku matematiky strednej školy a na vedeckú oblasť Teória vyučovania matematiky.

Tvorca kurzu: Ján Šunderlík