Didaktika matematiky pre UPV

Kurz je zameraný matematickú prípravu budúcich učiteľov primárneho vzdelávania. Obsahovo zahŕňa predmety Didaktika matematiky I. a Didaktika matematiky II.